Cseppkőjátékok

A Cseppkőjátékok A dramatikus zene felfedezése című könyvből erednek. Ott kezdtem el kísérletezni azzal, hogy bizonyos modern és posztmodern zeneműveket elemezzek a zenedramatológia eszköztárával (vagyis hogy a dramaturgia szaknyelvét zeneművek elemzésére használjam fel).

A megszületett mintaelemzéseket – a könyvből átvett barlang-metaforát továbbépítve – „cseppkőjátékoknak” neveztem el, utalva arra is, hogy e szövegek egyben olyan gondolatkísérletek, melyek révén új megvilágításba helyezhetjük a művekben megjelenő „határátlépéseket, kivezetéseket”.

A vizsgálódás körét több irányba is kiterjesztettem: egyrészt fókuszba kerültek a klasszikus zenei múlt olyan kivételes művei, mint Monteverdi Orfeo című operája, vagy Beethoven IX. szimfóniájának 4. tétele. Másrészt a vizsgálat kiterjedt a könyv második és harmadik részében szereplő gyakorlatok, játékok, illetve a konkrét alkalmazások területére is, így a Cseppkőjátékok a dráma, a színház, a zene és a pedagógia komplex viszonyrendszerének gyakorlati oldalát is elemzés tárgyává teszik, mint ahogy terepet adnak arra is, hogy alkotói és pedagógiai tapasztalataimat is megoszthassam az érdeklődőkkel.  (Pap Gábor Papesz)

AZ ALKOTÁS PEDAGÓGIÁJA

vagy másik előszó a Praxishoz

Az írás alapvető célja, hogy hangsúlyozza azt a tételt, hogy minden pedagógiai mozzanat közül azok a legeslegértékesebbek, melyek egy adott személy vagy csoport (legyenek gyerekek vagy felnőttek), alkotókészségét építik.

ZENE „ZAMÁRDIBAN”

A zene szerepe a Fodor Mihály Színjátszótáborban

ORFEUSZ/ MONTEVERDI/HARNONCOURT/PONNELLE

Mitikus hős-e Orfeusz vagy gyarló ember? Legenda szülte képzelt személy vagy élő alak? Mi motiválta vajon jobban Monteverdit (és a szövegíró Alessandro Striggio-t) a róla szóló favola in musica megalkotásában: a történet, a zene vagy a dráma? Mi volt előbbre való számára: az énekhang vagy az instrumentum? Az 1975-ös Harnoncourt nevéhez fűződő előadás, mely szinte „kópiája” az 1607-es ősbemutatónak vajon „múzeum” vagy ma is érvényes színház? „Színházat” vagy „filmet” rendezett Ponnelle, amikor ma is elérhető adaptációt készített belőle 1978-ban? Mai szemmel klasszikusnak vagy modernek (netán posztmodernek) tekinthető-e az előadás, a film? Milyen nézőket láttak lelki szemeik előtt az alkotók, amikor a mantuai herceg „zártkörű farsangi partiját” kinyitották egy másik kor nézői számára: közönséget vagy közösséget?

A „DÖNTŐBÍRÓ”

Zenedramatológiai gondolatkísérlet a Beethoven Örömóda-tételéről

A Cseppkőjátékok megírását a Nemzeti Kulturális Alap Színházi Kuratóriuma támogatta.